Spomenik zahvalnosti Francuskoj ukrašava Kalemegdanski park duže od 80 godina. Delo je vajara Ivana Meštrovića, i podugnut je u znak zahvalnosti Francuskoj za pomoć i saradnju sa Srbijom tokom Prvog svetskog rata i u posleratnom periodu. Sastoji se od centralne ženske figure u bronzi postavljenoj na visokom kamenom postamentu i dve bočne kompozicije reljefa u kamenu. Centralna figura predstavlja žensku osobu u ekspresivnom pokretu sa isukanim mačem, koja simboliše Francusku  koja juri u pomoć Srbiji. Reljefi na bočnim stranama su Sorbona – predstava prosvetne pomoći  Francuske Srpskoj omladini, i Ratnici – kompozicija koja simboliše saradnju Francuske i Srpske vojske tokom rata. Reljefe su prema Meštrovićevom nacrtu izveli njegovi učenici: Frano Kršinić, Antun Augustinčić, Grga Antunac, Šime Dujmić i Orlandini.

 

Beogradski zavod za zaštitu spomenika kulture je ove godine pokrenuo projekat konzervatorsko-restauratorskih radova koji treba spomeniku da vrate nekadašnji sjaj. Radovi na restauraciji kamenih reljefa dodeljeni su Vajarskoj radionici prof. Gorana Čpajka. Pošto su reljefi na spomeniku pretrpeli znatna oštećenja, i izgubili dosta u svojoj formi, odlučeno je da se urade kopije reljefa na osnovu originalnih gipsanih radnih verzija, koji su korišćene u procesu izrade spomenika, a da se originalni reljefi premeste u Muzej grada Beograda.

 

Zbog što vernijeg prenošanja dimenzija, kao i ubrzanja radova, javila se je potreba da se reljefi delimično urade na CNC mašini. Naš studio je dobio zadatak da uradi 3D modele originalnih gipsanih odlivaka i pripremi model za CNC obradu. Reljefe smo dokumentovali bliskodometnom fotogrametrijom i napravili indentične digitalne kopije. Na 3D modelima su izvedeni procesi kojima se ujednačila gustina tačaka na površini modela, a ujedno i prilagodili rezoluciji (koraku) CNC mašine. Mašinskim sečenjem na kamenim blokovima su dobijeni reljefi u linijskoj rezoluciji od 4mm, a fina obrada i završni detalji su urađeni vajarskom obradom.

Stari reljefi u novom kamenu

gallery/sorbona_011
gallery/dsc_0483-1
gallery/sorbona2

3D model Sorbone

3D model Sorbone _ detalj

Završna vajarska obrada reljefa 

Reljef Sorbona _ u toku rada

gallery/sorbona_012